K-REPORT MOBILE 2.0

Diskuse K-report: Všeobecná silniční diskuse

Dolu v
Archiv

Témata Úvod


Doktor#3604@15.6.2016 11:18:23 >>Pohled na dané místo by hodně pomohl. Byl by? Alespoň napsat, kde to je. Na Street View si to už najdu sám. Stále nechápu, kde přesně dopravní značka "Hlavní pozemní komunikace" je umístěna, zda se vztahuje i na dotčenou křižovatku. Platí, že značka "Hlavní pozemní komunikace" platí pro nejbližší křižovatku, resp. ta křížení, která jsou zobrazena na případné dodatkové tabulce. Pokud je mezi značkou a vyústěním inkriminované ulice ještě nějaká křižovatka, pak platí pouze pro tu první křižovatku, není-li tvar křižovatky zobrazen na dodatkové tabulce a kdy by vyústění oné ulice bylo součástí jedné křižovatky. Pak ještě vstupuje do hry, zda na "hlavní" silnici ústí pozemní komunikace, tedy zda ulice s obytnou zónou je pozemní komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Pokud by nebyla, šlo by o výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, kdy takové místo není označeno značkami jako křižovatka, ani se na ně nevztahují ustanovení o jízdě křižovatkou a přednost dává vždy vjíždějící na pozemní komunikaci. Chápu správně, že ze strany ulice s obytnou zónou před křižovatkou není žádná značka upravující přednost?


Starý Vlk#0@15.6.2016 12:08:28 >>Je to tady: 49.8653050N, 12.7425039E. Ze strany ulice s obytnou zónou žádná značka, upravující přednost není. Problém je také v tom, že značka Hlavní silnice... je před křižovatkou, kterou se na inkriminovanou ulici vjíždí. A na jejím konci, už před další křižovatkou, je značka Konec hlavní silnice. Takže úsek ulice, mezi křižovatkou, kterou se na ni najíždí a křižovatkou, kde je značka Konec.. je tedy co? Je to hlavní silnice s předností v jízdě nebo není? Protože značka Hlavní.. je před najížděcí křižovatkou, tak není-ale proč je tam tedy umístěna značka Konec hlavní silnice? Vždyť tato tam přece není-platnost značky Hlavní.. končí na najížděcí křižovatce. Proto tam jezdím pomalu a dávám přednost zprava, ale jak vidno, ne každý to udělá a končí to blbě. Já se řídím zásadou-když si nejsem jistý, tak jedu pomalu s pohotovostí zastavit. S autem to není takový problém a pár sekund pro mne nic neznamená, nejedu k ohni.


Pajzák#249@15.6.2016 18:34:16 >>Při výjezdu z obytné zóny platí povinnost dát přednost všem ostatním, i když tam není jiné dopravní značení. Problémem tady zjevně je, že při jízdě po silnici mimo zónu netušíš, že vpravo tato zóna je (že tam byla včera, neznamená, že je tam i dnes), tudíž bys měl dávat přednost zprava.


Doktor#3606@15.6.2016 20:16:23 >>Ha, tak dané místo není na Street View, ani na panoramatu nebo 3D mapách Seznamu. Nevadí. Pokud je značka "Hlavní pozemní komunikace" před onou křižovatkou, pak není co řešit, řidič jedoucí po Zahradní ulici je na hlavní. Pak je ale otázkou, zda ví řidič/cyklista vyjíždějící z Havlíčkovy ulice, že má dávat přednost. Jak píše Pajzák, při výjezdu z obytné, ale i pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost vozidlům jedoucím po této komunikaci. Aby to mohlo být aplikováno, musela by být před vyústěním Havlíčkovy ulice na Zahradní ulici značka označující konec obytné zóny. Pokud tam tato není, ani žádná jiná upravující přednost, je to slušná past.


Starý Vlk#0@15.6.2016 21:10:57 >>Ta značka Konec obytné zóny tam je. Pochopitelně jsou tam i značky jejího začátku,(jsou na jednom sloupku jako vstřícné). Pak-pokud správně chápu-je lhostejné, zda křižující ulice (Havlíčkova), definovaná jako obytná zóna a jako taková i označená, křižuje ulici, která je či není hlavní silnicí (Zahradní). Tím mám na mysli, že před křížením jiné komunikace je obytná zóna označena značkou Konec obytné zóny. Takže vjetí na onu komunikaci je vjezdem z obytné zóny s povinností dát přednost v jízdě vždy. Ale nevím, jak řidič jedoucí po komunikaci, neoznačené jako hlavní silnice pozná, že to, co vyúsťuje na jím pojížděnou ulici je obytná zóna. On je to totiž případ jízdy po Zahradní ulici opačným směrem, tam žádná značka Hlavní silnice není. Je jasné, že v případě střetnutí nejde vina za ním, já tam stejně jedu pomalu, už jen kvůli tomu, že je tam také přechod pro chodce.


Doktor#3607@15.6.2016 22:19:02 >>Starý Vlk: Takže vjetí na onu komunikaci je vjezdem z obytné zóny s povinností dát přednost v jízdě vždy.
Přesně tak.

Ale nevím, jak řidič jedoucí po komunikaci, neoznačené jako hlavní silnice pozná, že to, co vyúsťuje na jím pojížděnou ulici je obytná zóna.
Nepozná. Úplně stejný problém vyvstal u kruhových objezdů, kde začala platit přednost zprava, pokud není dopravním značením stanoveno jinak. U nájezdů na kruhové objezdy sice jsou značky "Dej přednost v jízdě", no na kruhovém objezdu už chybí značky "Hlavní pozemní komunikace", tudíž řidič jedoucí po kruhovém objezdu by měl dávat přednost najíždějícím vozidlům (přijíždí zprava), pokud nevidí nebo neví, že na nájezdu je značka přikazující dát přednost.

Jinak ještě se vrátím k tomu parkovacímu průkazu pro zdravotně postižené, resp. k vozidlu tímto průkazem označenému. Krom výše zmiňovaného nedodržování zákazu stání můžete v odůvodněných případech vjet i do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "Mimo zásobování" či "Mimo dopravní obsluhu" a taky můžete vjet do pěší zóny.


Starý Vlk#0@16.6.2016 9:02:51 >>Doktor: Ještě prosím k těm kruhovým objezdům-když na něj vjíždím kolem značky Dej přednost v jízdě, mohu předpokládat, že všechny komunikace, na objezd ústící, jsou také opatřeny touto značkou? Já se domnívám, že nemohu, ale už se mi stalo, že jsem při pomalé a obezřetné jízdě po kruhovém objezdu byl několikrát "vytrouben" nedočkavcem, který si stav, který nyní platí na kruhových objezdech, vysvětlil po staru. To jest jsem na kolečku tak musím mít vždycky přednost.
O možnostech, které dává řidiči Parkovací průkaz pro zdravotně postižené již vím (vydávající úřad nám poskytl jakýsi manuál) a zrovna včera jsem jednu z nich využil-dovezl jsem manželku před lékárnu, kam by jinak musela přes tři obrubníky. Nikomu jsem tím nepřekážel ani nikoho neomezil.


Kenca2#288@16.6.2016 14:37:00 >>prosím o posouzení tohoto výjezdu z parkoviště ve dvou ohledech
1) ohledně přednosti v jízdě
2) ohledně (ukončení) platnosti dopravní značky "parkoviště s parkovacím kotoučem", která je umístěna v ul.Míru ve směru od Komenského ulice ve směru k Havlíčkově ulici (ulice Míru je na mapy.cz chybně označena v celé délce jako jednosměrná)
díky ::happy::


Kejvačka#1628@22.8.2016 13:43:21 >>Článek o autoškolách, Vlasta 3. 4. 1968


jkl#0@25.9.2016 15:45:09 >>Existuje nějaká norma, která určuje jakou hlasitost musí mít sirény vozidel s právem předností v jízdě (tedy s modrým ZVS, neboli tzv. majáky)?
Některé novější policejní vozidla "houkají" přiliš potichu..


Starý Vlk#0@22.10.2016 11:48:49 >>Mohl by mi někdo ze znalých pomoci? Měl bych k řešení dva problémy:
1. Kam správně a hlavně bez porušení předpisů umístit řádně zakoupenou a schválenou automobilovou navigaci? Má přísavku, která jinde než na skle nedrží (byla součástí balení, takže je jistě také schválená). Mohu ji tedy umístit na čelní sklo osobního automobilu-což je právě to zorné pole řidiče? A do kterých míst okna ji mám umístit? V pravém dolním rohu, kam se také vylepují dálniční známky či nálepky o splnění emisních limitů má moje invalidní manželka umístěný Parkovací průkaz.
2. Neoficiálně jsem se dozvěděl, že potvrzení (lékařský posudek) o způsobilosti řídit vozidlo osobou starší 65 let v cizině, byť je to sousední stát EU a Schengenského prostoru, neplatí. Je pouze v jazyce českém, v cizině je snad požadováno jej mít také v angličtině. Pokud je to pravda, jak takový posudek získat? Vystavující lékař angličtinu neovládá.
Za odpovědi děkuji předem.


Doktor#3712@22.10.2016 13:35:49 >>Ad umístění navigace. Stanovisko Ministerstva dopravy ČR k tomuto je následující:
Obecné určení míst, kde je možné umístit navigační systém připevněný přísavkou na čelní sklo, není možné, protože zorné pole řidiče, tj. pole výhledu řidiče, je nutno posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Plocha čelního skla není u všech silničních vozidel totožná se zorným polem řidiče. V důsledku konkrétních konstrukcí čelních skel a předních částí vozidla dochází v některých případech například k tomu, že řidič čelním sklem vidí na části karoserie a ne na vozovku a okolí vozidla (např. výhled je i na kryt motoru) a tato plocha čelního skla tedy není zorným polem řidiče. Další plocha čelního skla, která není zornou plochou řidiče, je horní část plochy čelního skla se sníženou propustností (horní ztemňovací pás). Tyto plochy čelního skla jsou uvedeny jako příklady, kdy celá plocha čelního skla není zorným polem řidiče, neznamená to však, že jde o schválení možnosti montovat předmětná zařízení do těchto míst, bez kontroly plnění všech požadavků v konkrétním případě. Při silniční kontrole může policie např. ověřit, zda navigační systém je v konkrétním případě umístěn tak, že nezakrývá výhled řidiče.

Řídit se tímto, případně jít na jistotu a navigaci umístit na sklo mimo stíranou plochu. Co je mimo stíranou plochu, to je bez debat mimo zorné pole.


Ad lékařský posudek. Správně by neměli policisté v zahraničí toto potvrzení požadovat. Dokladem o způsobilosti k řízení motorových vozidel je pro ně řidičský průkaz. No praxe je jiná a může se stát, že přesto budou toto potvrzení požadovat a domluva s lokálním blbem v policejní uniformě je předem marná. Pak je lepší mít s sebou potvrzení v angličtině. Že lékař anglicky neumí, nevadí. Lze pořídit ověřený překlad.


Starý Vlk#0@22.10.2016 22:07:24 >>Doktor: Děkuji


jkl#0@17.11.2016 16:40:39 >>Podle Zákona č. 361/2000 Sb. lze stát u okraje silnice, pokud zůstane šířka jízdních pruhů v obou směrech 3 metry..
Lze do těchto 3 metrů počítat i s tramvajovým pásem? Olomouc, Masarykova třída


Pajzák#436@17.11.2016 16:59:31 >>Pokud není místní úpravou stanoveno jinak, tak ne, např. v Brně se na Pekařské či Hybešově vesele odtahuje.


Doktor#3761@17.11.2016 21:39:17 >>No tak já to uvedu na pravou míru. Zastavit se smí, jestliže zůstane volný alespoň jeden jízdní pruh široký minimálně 3 metry pro oba směry jízdy, při stání tyto 3 metry platí pro každý směr. Že by se do šířky nezapočítávaly tramvajové koleje, nikde není psáno. Jsou-li tedy tramvajové koleje součástí jízdního pruhu, resp. vede-li jízdní pruh po tramvajovém pásu, počítá se i s nimi. Ale pozor! Dále existuje ustanovení, cituji: V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m. Takže odtahování aut jde na vrub právě tomuto ustanovení. Jinak na Masarykově v Olomouci sbírají strážníci za toto čárky pravidelně. Až si říkám, co představuje větší hrozbu pro bezpečnost a plynulost provozu - zda stojící auta, nebo strážníci motající se v silnici s metrem a foťákem.


Pajzák#437@18.11.2016 8:22:53 >>Stojící auta vedle kolejí ne, ale ta, co stojí na kolejích, protože kolem nich nemohou projet, určitě ano. Ten strážník má kam uhnout, auta ne. Jinak děkuji za upřesnění, i když tramvajový pás, na který byl vznesen dotaz, je podle mě něco jiného než koleje vedoucí jízdním pruhem.


Doktor#3765@18.11.2016 9:11:01 >>Auta stojící na Masarykově třídě v jízdě tramvaji rozhodně nebrání, což je ostatně vidět i na odkazu. Tramvajový pás je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají, může být v úrovni vozovky, pod nebo nad její úrovní. Tedy vše, kde vedou tramvajové koleje, je tramvajový pás.


Pajzák#438@18.11.2016 9:22:50 >>Já v tom odkaze vidím, že ve směru k nádraží auta provozu brání.


jkl #0@18.11.2016 9:30:59 >>Pane Doktore, stojící vozidla u okraje komunikace tramvajím přímo nebrání. Problém ale vzniká, jede-li před tramvají jakékoliv jiné vozidlo..


Doktor#3766@18.11.2016 9:58:47 >>

Pajzák:
"Já v tom odkaze vidím, že ve směru k nádraží auta provozu brání."
Kde? Já tam nic takového nevidím.

jkl :
"Problém ale vzniká, jede-li před tramvají jakékoliv jiné vozidlo.."
Jaký problém? V čem tkví jeho podstata? Vždyť se tak běžně jezdí.


Pajzák#441@18.11.2016 10:07:13 >>Tam, co psal kolega. Že mezi autem a kolejemi není 3,5 metru, tudíž (nezaparkovaná) auta blokují tramvaj.


Doktor#3767@18.11.2016 10:24:09 >>Aha. A úderem sedmé hodiny večerní (nezaparkovaná) auta tramvaj přestávají blokovat. Jen mi stále není jasné, jak ta (nezaparkovaná) auta tu tramvaj blokují.


Pajzák#442@18.11.2016 10:50:21 >>I méně inteligentní by pochopil, že mezi 19. a 5. hodinou je menší provoz jak tramvají, tak aut, takže je riziko blokování tramvaje podstatně menší. A tramvaj blokují auta, která (např.)kvůli červené na semaforu stojí na kolejích, protože vedle nich jaksi stát kvůli blbcům líným udělat pár kroků za roh nebo naproti nemohou.


Doktor#3768@18.11.2016 22:45:05 >>No, a ti více inteligentní ví, že záleží na konkrétní situaci v konkrétním místě a v konkrétní čas, která nemusí korespondovat s obecnou úpravou. Takže věz, že na Masarykově třídě je jediný semafor - na přechodu pro chodce, stojí tak tedy jak auta, tak tramvaje. Zde blokování tramvaje nepřichází v úvahu. Naopak, vyústění Masarykovy u nádraží je vedlejší a řidiči na hlavní často a ochotně pouští tramvaj z vedlejší. Tak jakým dalším způsobem jsou zde blokované tramvaje? Rovnou i odpovím - nijak.


Pajzák#446@18.11.2016 23:42:12 >>Nevím o tom, že by zákony byly přizpůsobeny konkrétním situacím.


Doktor#3769@20.11.2016 14:03:27 >>Odpovídám na tvé řeči o blokování tramvají, o menším provozu mezi 19. a 5. hodinou, o autech stojících před semaforem na kolejích. Debata je o konkrétní situaci, ke konkrétní situaci se vyjadřuji. Tvá reakce je tak od věci. A ano, zákony, byť jsou psány obecně, jsou přizpůsobeny, aby byla zohledňována konkrétní situace.


Pajzák#450@20.11.2016 15:19:06 >>A proč má ta tramvaj stát čtvrt kilometru od toho přechodu, když z v případě, že by jí tam nepřekážela auta, mohla dojet až k semaforu a stihnout tak volný signál o jeden cyklus dříve? Aby Doktor neměl pocit, že chudáky řidiče legislativa šikanuje?
Víš, já si totiž myslím, že kdyby na tomto místě bylo vše v pohodě, tak se kolega neptal na ty předpisy.

(Příspěvek byl editován uživatelem Pajzák.)


Doktor#3770@22.11.2016 10:03:31 >>Hm, vskutku konzistentní argumentační linie... V jednom z předchozích příspěvků jsem zmiňoval posuzování konkrétní situace. Má to svoje opodstatnění, neboť - tramvaj nestojí čtvrt kilometru od přechodu, protože v místě přechodu auta čekající na zelenou na kolejích nestávají, pokud by přeci jen stála, pak jen v jednom směru, a to jedno, dvě auta, protože automobilový provoz je zde slabý a tramvaj o volný signál o cyklus dříve nepříjde, protože v tomto směru další semafor prostě není. Těžko říci, co vedlo jkl k položení dotazu, každopádně má-li být řeč o problémech s auty stojícími u kolejí v Olomouci, pak se to netýká Masarykovy třídy, ale oblasti historického centra, kde jsou tramvaje často blokovány přímo parkujícími vozy zasahujícími do průjezdného profilu.


Pajzák#453@22.11.2016 20:16:56 >>Jak jsem psal, předpokládám, že by to jkl neřešil jen tak. Mimochodem, v čem je ta linie nekonzistentní? Že tramvaj neblokují zaparkovaná auta, ale t, co je objíždějí a stojí přitom na kolejích, píšu celou dobu.
Auta nemusí stát na kolejích u přechodu, při koloně stačí jedno nebo dvě auta v úrovni zaparkovaného auta a je hotovo.


Doktor#3771@22.11.2016 23:13:38 >>Zkus zavnímat opakovanou informaci a vzít v potaz, že na Masarykově třídě žádné kolony nejsou a automobilový provoz, byť vedený po kolejích, tramvaje nijak neblokuje. Tvé spekulace tu o autech na kolejích před semaforem, tu o kolonách, jsou zcela liché.

Nevím, proč to jkl řeší, zda a proč to považuje za problém. No jsou mezi námi i tací, kteří spatřují problém v jakékoliv interakci s ostatními účastníky provozu.


Pajzák#457@23.11.2016 0:05:19 >>Jistě. Ale pak mám tvé tvrzení proti jeho. Pravda, u něj se spíš domnívám. Ale stejně jako v případě sportovního volantu mi jako důkaz nabízíš jen své tvrzení či formulaci.
Mohu poprosit o odpověď na mou otázku? Díky předem.


Doktor#3772@23.11.2016 18:42:47 >>Jaké máš jeho tvrzení? Vždyť se ani pořádně nevyjádřil, oč mu vlastně jde a vzmohl se jen na jednu nic neříkající proklamaci. Pokud v tvém světě jsou toto relevantní zdroje, pak se nelze divit, že ve věci významu přívlastku "sportovní" tě podstata sdělení minula. Pokud ti nestačí mé sdělení, jakožto místního a místa znalého, že na Masarykově třídě se netvoří kolony automobilů blokující tramvajový provoz, pak ve volném čase můžeš pozorovat aktuální dění na webkameře - v levém horním rohu je výjezd z Masarykovy třídy do prostoru přednádraží.

K té tvé linii. Mně se líbí, jak vytváříš hypotetické situace, v nichž jsou blokovány tramvaje, přičemž reakcí na sdělení o jejich neopodstatněnosti je vznik další takové hypotetické situace, s odskokem k úvahám o zákonech.


Pajzák#459@23.11.2016 18:49:00 >>Děkuji za odkaz na webkameru, zkusím se na ni v nějaké rozumné denní době podívat, jak to tam za plného provozu vypadá.


jkl#0@25.11.2016 15:09:24 >>Doktor:
Jaký problém? V čem tkví jeho podstata?
Problém je ten, že vozidla vjíždějící na tramvajový pás zpravidla omezují v jízdě tramvaj, tudíž se ptám, zda-li tam můžou u okraje silnice stát vozdila.. Tomuto tvrzení odpovídá i to, proč jsou od mostu přes Bystřici k nádraží dopravní značky B21a zákaz předjíždění.. Realita je taková, že se tam stojí běžně.. MP občas udělá akci botičkujeme, někdy taky jenom vylepuje lístky s upozorněním(?), protože asi nemají tolik botiček..

Vždyť se tak běžně jezdí.
S tímhle na mě nechoďte.. To, že se tak běžně jezdí znamená, že je to tak správně? ::lol::

Těžko říci, co vedlo jkl k položení dotazu,
To, jestli si vykládám dobře ustanovení Zákona 361 ohledně stání vozidel a také to, jestli je tam vůbec stání povolené či zakázané..

každopádně má-li být řeč o problémech s auty stojícími u kolejí v Olomouci, pak se to netýká Masarykovy třídy, ale oblasti historického centra, kde jsou tramvaje často blokovány přímo parkujícími vozy zasahujícími do průjezdného profilu.
Souhlasím, že tento problém tu je, řešení situace vzniklé neoprávněným stáním je úplně stejné..

Vždyť se ani pořádně nevyjádřil, oč mu vlastně jde a vzmohl se jen na jednu nic neříkající proklamaci.
Jestli Vám to nestačilo, udělejte si opakovaně projížďku tramvají ze zastávky U Bystřičky na Hlavní nádraží a občas uvidíte co je za problém..

Pokud ti nestačí mé sdělení, jakožto místního a místa znalého, že na Masarykově třídě se netvoří kolony automobilů blokující tramvajový provoz,..
Potvrzuji, na místě se skutečně při normálním provozu kolony netvoří.


Doktor#3774@30.11.2016 17:18:20 >>Pajzák:
Tak jaký je rezultát pozorování provozu na webkameře? Pozoruješ kolony automobilů, v nichž vězí zaseknuté tramvaje? Žel není vidět celá Masarykova třída, jen její vyústění do prostoru přednádraží, no jsou dobře vidět odstavená vozidla ve směru od nádraží (ta vzdálenější strana ulice), kde se nejčastěji realizuje Městská policie. Jaký pozoruješ vliv těchto vozidel na plynulost provozu nejen automobilového, ale zejména tramvajového?


jkl:
Jakým způsobem omezují vozidla jízdu tramvaje, když jedou stejným směrem a stejnou, leckdy i vyšší rychlostí, bez vytváření kolon, v nichž by tramvaj uvízla? Tramvají v daném úseku jezdím a žádný problém jsem doposud nepozoroval.

Značky zakazující předjíždění jsou i v ulicích bez provozu tramvají a naopak, na jiných místech s provozem tramvají není předjíždění dopravní značkou zakázáno. Dopravní značka B21a opravdu nepodporuje tvé tvrzení.

Že se tak, rozuměj po tramvajovém pásu, běžně jezdí, je míněno, že jsou hojně místa, kde se tak jezdit musí, neboť koleje nejsou v dostatečné vzdálenosti od krajnice a vozidla chtě nechtě do tramvajového pásu zasahují.


Pajzák#479@30.11.2016 18:38:24 >>Bohužel zatím žádný, ještě jsem se v nějaké rozumné denní době k tomuto nedostal. Ale myslím na to, neboj.


videovlak mezi#0@10.1.2017 19:38:08 >>Právě na Nově. Mýtné. Kamionová doprava nemůže rozchodit, že se za dopravní cestu platí. Škoda, že nebrečí za železniční dopravce, kteří platí na VŠECH tratích.


Radec5#1532@17.2.2017 17:37:01 >>videovlak mezi: Nebyli na to doteď zvyklí a je to velký zásah do rozpočtu firem. Sranda na tom je, že to ve finále všechno zaplatí koncový zákazník


Kejvačka#1878@03.7.2017 2:31:36 >>V Pchjongjangu byl otevřen park pro výuku dětí dopravním předpisům:

http://www.kldr.info/2017/07/03/otevren-park-pro-vyuku-dopravnich -predpisu/


Cogwheel#4890@26.7.2017 11:28:31 >>Ve Francii a GB zase hodlají v dohledné době zakázat prodej aut na ropná paliva: https://blisty.cz/art/87569.html (zatím to je "zbožné přání" zejména vůdčích struktur EU).
Těžko říct, zda v těch budoucích chalífátech (francouzském a britském) se to podaří uskutečnit. ::nene::


Vámos#5796@04.9.2017 14:07:25 >>Nevím, kam se to nejlépe hodí, tak to dám sem.

Včera uplynulo 50 let od zavedení pravostranného provozu ve Švédsku, tzv. Dagen H. Byla to poslední změna směru jízdy v civilizované zemi a určitě změna směru jízdy s nejsilnějším automobilovým provozem (myšleno tak, že při změně u nás nebo v Rakousku ještě byl provoz na silnicích řádově slabší).
Byla to celkem velkolepá akce a měla i silný dopad na hromadnou dopravu (autobusy i tramvaje) a její vozový park (a to nejen ve Švédsku ale třeba i v Pákistánu ::lol:: )


Vámos#5797@05.9.2017 14:03:49 >>Ještě video k tomu Švédsku před 50lety.

Myslím, že video si užijí třeba i espézetkoví i tramvajoví šotouši ::lol::


jkl#161@20.3.2018 20:28:39 >>Poslední dobou vídám v Olomouci bílou houkající Octavii s červeným pruhem, nápisem ,,URGENTNÍ PŘEVOZ" a logy Fakultní nemocnice Olomouc s modrým LED majákem na střeše a několika modrými zábleskovkami.. Má takové vozidlo právo přednostní jízdy? ::happy::

Díval jsem se do Zákona 361/2000 Sb. a navazujícího Nařízení vlády 110/2001 Sb. a podle mého názoru, nemá.. Je tam maximálně zdravotní dopravní služba a neokladná přeprava pacientů.. Osobně mi nepříjde, že by tímto vozidlem přepravovali pacienty, ale spíše nějaký zdravotnický materiál (typu krev, atd.)..


Evžen#0@21.3.2018 20:14:30 >>Nevím, proč by nemohlo mít právo přednosti. Např. při převozu orgánů nebo jiného materiálu? Když je to převoz urgentní, logicky by mělo mít toto právo.


Doktor#4212@21.3.2018 20:57:07 >>jkl: Dotyčné vozidlo samozřejmě právo přednostní jízdy má. Sám píšeš, že jsi našel v silničním zákoně zdravotnickou dopravní službu. A zdravotnická dopravní služba mimo jiné zahrnuje přepravu osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladnou přepravu tkání a buněk určených k použití u člověka, přepravu léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přepravu dalšího biologického materiálu.


jkl#163@21.3.2018 22:06:23 >>Ano, má právo přednosti v jízdě, souhlasím..
Již včera jsem našel vyhlášku Ministerstva zdravotnictví přesně s touhle formulací.. Boužel má stejná instituce novou sanitku, která tuto vyhlášku nesplňuje.. A ještě s ní dělali velkou slávu před novináři..

(Příspěvek byl editován uživatelem jkl.)


Pajzák#1627@21.3.2018 22:13:04 >>Když jsme u toho, pod jakou definici vyhlášky či jakéhokoli dalšího predpisu se dá schovat přeprava radioaktivního léčebného přípravku pod modrými majáky. Firma, co nám to vozí po celé republice, majáky má, ale nemůžeme z nich vyrazit, jak si jim to povedlo. Chápu, bojí se, že si to budeme vozit sami... Ten přípravek je totiž ryze diagnostický, ne pro poskytnutí akutní péče.

(Příspěvek byl editován uživatelem Pajzák.)


Doktor#4213@21.3.2018 22:46:11 >>

jkl:
"Boužel má stejná instituce novou sanitku, která tuto vyhlášku nesplňuje.."
Co konkrétního máš na mysli? Já citoval ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

--- --- ---

Pajzák: Viz má citace z předchozího příspěvku - mezi zdravotnickou dopravní službu náleží přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu. Tak hovoří zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. A zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v paragrafu 41 umožňuje vybavení vozidel poskytovatelů zdravotnické dopravní služby zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.


Pajzák#1629@21.3.2018 23:01:09 >>Ano, chápu, ale s touto logikou bych to uhadal na prevoz Sudokremu k opruzenemu kojenci. Obavam se, ze druha cast souveti tykajici se bezokladne pece, mi tohle nepodpori.


jkl#165@21.3.2018 23:21:47 >>Já z Vyhlášky 296/2012 Sb..
Primárně sanitka nesplňuje základní barvu karoserie a domnívám se, že Battenburská šachovnice na vozidle DZS není vcela v pořádku..

Pajzák:
Z jakého důvodu VRZ používají? Chtějí být rychleji v cíli?

(Příspěvek byl editován uživatelem jkl.)


Pajzák#1630@21.3.2018 23:52:11 >>Jistě, poločas rozpadu RA přípravku je necelých 110 minut. A každé zdržení pak pacienta sice neohrožuje na životě přímo, ale oddálení diagnostiky mu může život značně zkomplikovat.

V čem sanitka 6M3 8802 (je-li řeč o ní) nesplňuje třeba barevné provedení?


jkl#166@22.3.2018 0:02:01 >>

Pajzák:
"
V čem sanitka 6M3 8802 (je-li řeč o ní) nesplňuje třeba barevné provedení?
"
Jedná se o vozidlo zdravotní dopravní služby, základní barva karoserie musí být bílá. Battenburskou šachovnice je určena pro vozidla ZZS..


Doktor#4214@22.3.2018 8:55:53 >>jkl: Olomoucká XXL sanita je sice primárně určena pro převoz morbidně obézních pacientů, no současně je vybavena jako ARO/JIP sanita (dle sdělení v médiích) a lze ji použít na transport pacientů vyžadujících intenzivní péči. Není to tedy obyčejná "převozka". Pak barevné provedení vyhlášce odpovídá.

--- --- ---

Pajzák: Odpověď jsi dostal, zda a jak ji zpracuješ, je jen na tobě. Hlavně, že sám píšeš o neodkladnosti přepravy. Jinak, Sudocrem není léčivý přípravek.


jkl#167@22.3.2018 15:28:48 >>

Doktor:
"Olomoucká XXL sanita je sice primárně určena pro převoz morbidně obézních pacientů, no současně je vybavena jako ARO/JIP sanita (dle sdělení v médiích) a lze ji použít na transport pacientů vyžadujících intenzivní péči."
Ano, souhlasím, ale to je díky tomu, že mají uzavřenou smlouvu se ZZS OK, tak aby toto vozidlo mohlo být použito v systému IZS.
Pro příklad ASČR, která realizuje ZZS v okrese Praha-východ, v rámci smlouvy se středočeskou záchrankou, používá žlutý podklad, šachovnici a nápis ZZS. To je stejná situace jako FNOL XXL sanitka.. ::wink::

Doktor:
"Pak barevné provedení vyhlášce odpovídá."
Ne, tak uplně. Protože zase chybí nápis ,,Zdravotnická záchranná služba". ::lol::
Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm


Pajzák#2349@19.12.2018 22:04:28 >>odkaz
Deset policejních aut na prvních 21 km D1 denně by bylo málo. Jeden debil vedle druhého, co ze tří pruhů dělá dva. A jestli se někdo podiví, čeho že se to dopustil, v ten moment bych mu sebral papíry.


Jirka74#22@31.12.2018 14:19:21 >>Dobrý den. Nevíte prosím někdo, jak to vypadá aktuálně s Automuzeem značky Praga pana Příhody ve Zbuzanech u Prahy? Předem díky za případné informace.


Pajzák#2368@31.12.2018 14:29:56 >>Pokud se od léta nic nezměnilo, tak je stále mimo provoz a hledají se náhradní prostory. Aspoň jsem tedy v poslední době nic nového neslyšel ani nečetl.::sad::


Jirka74#23@31.12.2018 16:12:59 >>Pajzák: Díky. A ještě se zeptám na jednu věc. Ve své sbírce měl pan Příhoda i vrak unikátního popelářského vozu Praga-Kuka s motorem Deutz někdy z období první republiky či protektorátu. Nevíte prosím, zda náhodou neproběhla jeho renovace? Měl k tomu údajně všechno - motor, nástavbu apod. V pořadu Karla Čáslavského - Hledání ztraceného času, konkrétně v díle Sníh, prach a popel byly představovány v roce 1931 nové popelářské vozy Praga-Kuka pro hlavní město Prahu. Díky za případné info.


Minor#2910@01.1.2019 12:21:00 >>Pokud je známo, tak od úmrtí jeho syna a následných sporů
se jakákékoliv práce vč. renovačních zastavily. Údajně se jedná
o možnosti celý sbírkový fond od p. Příhody odkoupit (město, stát?)
a umístit ve vhodných prostorách..kde? není známo....


Heinrich Koehlermann#0@13.1.2019 0:19:42 >>Kolegové, po přestěhování do hor, na místo, kam vede jen polní cesta do prudkého kopce, se velmi záhy ukázalo, že můj roční korejský kombík nebude na zimu to pravé. Poohlížím se tedy po nějaké staré čtyřkolce, která mě bude vozit domů bez aspirace na nějaké dlouhé výlety (do zaměstnání to mám 14 km po kopcích a roklích). Máte někdo nějaké zkušenosti s Land Roverem z let 2002/2003? Ten můj vytipovaný by měl mít najeto cca 220 tisíc, bazar za něj chce 170 000 Kč. Bohužel nemám se čtyřkolkami žádné zkušenosti, ale léta promýšlené přání se nakonec ukazuje jako životní nutnost.
Díky všem za objektivní názor.


Martinmarilynmanson#10817@10.2.2019 21:10:34 >>s Land Roverem z let 2002/2003
A jaký typ? Defender, Freelander, Discovery?


Heinrich Koehlermann#0@10.2.2019 21:42:05 >>Teď je to pár dní, co se mi naskýtá možnost Defendera 110 (takový ten zelený s bílou střechou) po náhle zemřelém majiteli. Trochu koroduje, má nový motor s turbem, mechanicky jinak v pořádku.


Dan_g#361@08.10.2019 16:56:56 >>Zdravím pánové, případně dámy,

mohu na Vás prosím mít jeden asi trochu neobvyklý dotaz týkající se něčeho, co bychom mohli nazvat řekněme jakousi "silniční etiketou"? Zajímal by mě Váš názor, případně to, jak postupujete Vy.

Nastíním modelovou situaci. Jedu po dálnici rychlostí plus mínus 130 km/h a dojedu pomaleji jedoucí vozidlo v levém pruhu, dálnice je jinak poloprázdná, dotyčný vedle sebe ani před sebou nemá žádné vozidlo. Zjevně se tak buď zapomněl po předjetí vrátit zpět do pravého pruhu nebo jede v levém záměrně, ať už jsou jeho pohnutky k takovému jednání jakékoli. Abych ho nepodjížděl zprava, přesunu se z pravého pruhu do levé a nějaký čas vyčkávám v bezpečné vzdálenosti a čekám, zda si mě dotyčný všimne. Když se tak nestane, uchýlím se nakonec k něčemu, co dělám velmi nerad, ale dotyčného řidiče v takovém případě krátce probliknu dálkovými světly (jen takové "mrknutí"), abych jej upozornil na svou přítomnost. V drtivé většině případů mi pak dotyčný uhýbá do pravého pruhu.

A teď přijde to pro mě klíčové: vyblikávání dálkovými světly obecně nemám rád a považuji to za výraz jisté arogance, a tak bych rád celou situaci nějak "změkčil", chtěl bych předjížděnému řidiči, poté co ho levým pruhem předjedu, nějak dát najevo něco ve smyslu "Sorry kámo, že jsem Tě probliknul, nic ve zlém a díky za uhnutí". Ale jak to na dálnici udělat? Poděkování zvednutím ruky je špatně viditelné, za deště nebo v noci prakticky vůbec a blikat varovnými blinkry na dálnici mi nepřipadá jako dobrý nápad z důvodu možného špatného výkladu tohoto signálu - obzvlášť na dálnici se varovnými bliká při náhlém břzdění kvůli nějaké překážce a nerad bych tak někomu za sebou přivodil infarkt. ::happy::

Jak to děláte Vy? Máte nějaký tip jak celou situaci odlehčit, když už někoho musím trochu probliknout a jak dotyčnému následně poděkovat za uhnutí?


Mauricio#9259@09.10.2019 12:20:49 >>Pokud se za takovým vytvoří fronta, osobně pouštím jiného (rychlejšího) kolegu za mnou, ať si to vyřeší sám. A pak mě to nemusí trápit.


Doktor#4669@17.10.2019 17:23:51 >>

Dan_g:
"jak dotyčnému následně poděkovat za uhnutí"
Nevidím jediný důvod, proč děkovat někomu, kdo blokováním levého pruhu brání předjíždění.

Znamení dálkovými světly při předjíždění, mimo obec dokonce i použití klaksonu, není vůbec výrazem arogance a je plně v souladu s pravidly silničního provozu.


Dan_g#362@21.10.2019 16:51:15 >>Doktor: Nevidím jediný důvod, proč děkovat někomu, kdo blokováním levého pruhu brání předjíždění.

Znamení dálkovými světly při předjíždění, mimo obec dokonce i použití klaksonu, není vůbec výrazem arogance a je plně v souladu s pravidly silničního provozu.


To je samozřejmě pravda, přesto vyblikávám nerad. Možná jsem jako řidič takovej trochu naivní idealista, ale snažím se jezdit tak, abych kolem sebe spíš než stres šířil pohodu a dobrou náladu. Proto jsem vznesl takový, z pohledu některých řidičů asi neobvyklý, dotaz. ::happy::


Doktor#4676@23.10.2019 21:28:46 >>Pokud v někom blikání vyvolává stres, je na pováženou, zda by měl sedět za volantem. A na druhou stranu, pokud je někdo absolutně v klidu, že blokuje dopravu, v něm probliknutí stres rozhodně nevyvolá.

Na dotazu, jak poděkovat na silnici, není nic neobvyklého. Zarážející je, za co chcete děkovat. Jinak na silnici se děkuje pokynutím, je-li oční kontakt, blikačkami či probliknutím směrovek levá-pravá-levá (známé spíše řidičům náklaďáků). Jako odpověď "není zač" se užije právě krátké probliknutí dálkovými, případně přídavnými světly.


Blanka#1273@05.12.2019 20:14:13 >>Zdravím, neporadil by někdo místo v Praze (ležící mimo pozemní komunikace), kde se kde by se dalo potrénovat do autoškoly? Ráda bych si pocvičila plynulost rozjezdů, řazení a couvání, ale pořád nemůžu najít vhodné místo, které by bylo veřejně přístupné a kde by nehrozila pokuta... Díky za každý tip ::auto::


Zanechat zprávu

 ^ Nahoru

Témata Úvod