K-REPORT MOBILE 2.0

Diskuse K-report: Soukromí dopravci

Dolu v
Archiv

Témata Úvod


RadekŠ#9747@22.12.2019 0:50:29 >>OK, ale pokryjí vám Hospodářské noviny, občas The Economist dostatečně téma dopravy?

Já tam ale nic takového nehledám.::wink::

Mně přijde, že informace o selháních / těžkých začátcích alternativních železničních dopravců jsou spíš v jiných periodikách.

Víte, já těma vlakama každý den shodou okolností jezdím a na rozdíl od všelijakých mudrlantů si na to umím udělat názor sám. Jezdí to tady úplně normálně. Pokud bylo něco selhnání, tak zase přechod na nový GVD všeobecně počítaje v to i minely SŽDC, stačilo se první tři dni grafikonu kouknout na červenající se Grapp.


Tantin27#1904@22.12.2019 3:36:46 >>RadekŠ: Jasně, všichni jsou mudrlanti, jen Vy letadlo… ::crazy::::vypravci::


Toff#607@22.12.2019 7:28:06 >>

T_._H_.:
"V GSM-R určitě ne, tam není české špecifikum "sice nemáme žádný zabezpečovač, ale aspoň se to pokusíme zastavit ex-post" součástí TSI (i když se ho tam snaží prolobovat) a zobrazí se akorát výzva stop (s příslušnými akustickými projevy)."
Pokud umí signál GS příjmout, musí umět i zastavit mašinu, to není žádný technický problém.


RadekŠ#9749@22.12.2019 7:38:26 >>Prtulník. ::biggrin::Taky nikde nepíšu o všech.

Mimochodem, aktálně.cz/ ihned.cz taky přetiskly už někdy v půlce týdne nějaký Sůrův článek a fakt nevím, zda jde o kšeft či obyčejné plagiátorství. Každopádně šlo o balast bez nějaký větší analytické hodnoty - a za takovýhle šunt chce někdo platit?


T_._H_.#10745@22.12.2019 8:08:32 >>informace o selháních / těžkých začátcích alternativních železničních dopravců jsou spíš v jiných periodikách
"Informace" o selháních (obvykle teda žvásty nevalné hodnoty jednoznačně identifikující "světonázor" pisatele) včetně hejtů na to, co se ještě minulý týden považovalo za naprosto normální, najdu hlavně tady; sugestivní texty o těžkých začátcích včetně návodných popisků "je to krok vpřed?" u fotek interiéru 628 (pro dva roky provozu) na Sůrowebu, který (ať chce nebo nechce) jede hlavně na clickbaity a počty zobrazení při produkci mnoha textů týdně ve dvou lidech, takže to prostě musí mít dopad do kvality. Seriózního si na dané téma nepřečtu nic (Hospodářky max. přetisknou něco z ČTK a chtěl-li by něco takového "analyzovat" The Economist, tak se pravděpodobně ani správně netrefí s červenou tečkou na mapě Evropy).

Pokud umí signál GS příjmout, musí umět i zastavit mašinu, to není žádný technický problém
No "technický problém" je v tom, že "musí umět" udělat tzv. díru do potrubí (otevřít nějaký ep-ventil) a to tam musí fyzicky být. Což pak znamená hlavně kolečko s papírama po úřadech, tzv. "legislativní problém" ::happy::


Bobmaster#400@22.12.2019 11:56:55 >>No, my, kteří nevidíme svět tak idylicky, jako jsou PR různých společností, nebo neposuzujeme celkový stav železnice podle každodenního dojíždění na té své jedné lince, celkem dobře známe všechny ty žvásty typu - do dvou let nasadíme nové vozy, jde o ojedinělou náhradu nebo dočasné provizorium, do konce roku půjdou tyhle vozy do šrotu, každý rok přidáme jednu linku, budeme jezdit i do Českého Krumlova a další. Zdá se, že už jde o takový hezký český zvyk, udělat všechno tak nějak napůl, a postupem času to dořešovat, který jsme se naučili už v dobách těžce unitárních železnic, a soukromí dopravci nenastavují nové standarty, pouze přistupují na již fungující modely, které občas vylepší korálkem typu káva zdarma. Díky dobré reklamě (a dalším faktorům, samozřejmě) pak stoupají počty cestujících, podle některých tlučhubů až neuvěřitelně.

Jiná věc pak zase je, že novináři se chytají doslova každého stébla, a máme tu prakticky každý den bouře ve sklenicích vody, no a nástup SD byl dalším vítaným tématem. Lid si to prostě tak žádá ::crazy::


T_._H_.#10750@22.12.2019 12:34:53 >>soukromí dopravci nenastavují nové standarty, pouze přistupují na již fungující modely
Pokud je řeč o závazkové dopravě, tak jestli se ta bude dál lepit zadáními "na tři roky se startem napřesrok", tak to samozřejmě jinak být nemůže. Navíc mě jímá hrůza z toho, že s vážnou tváří napíšete, že by dopravci měli nastavovat nějaké standardy (standarta je vlajka), to je práce pro někoho úplně jiného.
Naopak v komerční dopravě nastavil třeba Regiojet spoustu nových standardů, některé od něj dokonce okopíroval Dopravce se stopadesátiletou tradicí...
novináři se chytají doslova každého stébla, a máme tu prakticky každý den bouře ve sklenicích vody
No a zase na třetí straně pochopitelně musí takový Zdopravy udělat "zásadní" text hned z prvního dne a pár vlaků, protože kdyby počkal byť jen ty dva týdny, tak za prvé nemá po tom prvním dni venku článek, na který se dá klikat, za druhé by pak už možná neměl moc o čem psát.


M62#484@22.12.2019 20:30:28 >>Co se týče dohadů k RDST na vozidlech,tak bych k tomu měl následující:
Arriva má zpravidla RDST Mesa, která umí 460 MHz, tzn. SRD, ale bez úpravy to neumí kódované příkazy, včetně GSTOP (to byl také důvod neodeslání GSTOP u Křemže, kde byla také MESA bez úpravy). Povinnost mít zařízení, které dokáže zastavit vlak, je dána Vyhláškou 173/1995, paragraf 71, odstavec (5). Toto neplatí pro GSTOP GSM-R, kde je tato funkce "naše", tudíž se podařilo prosadit zavedení funkce ale bez povinnosti toto zavést u dopravců. Pokud není vozidlo vybaveno, přehraje se hláška, ale vlak jede bez zásahu obsluhy dál. Arriva dále nemá u všech vozidel požádáno o SIM do GSM-R, tudíž jsou tyto vlaky nedostupné v základním rádiovém spojení na tratích s GSM-R. Povinnost dle Vyhlášky a Prohlášení o dráze. Po 15.1. to budou mít těžké, pokud si nedají věci dohromady a nejen oni ale také další dopravci, kteří nemají vybavená vozidla funkční RDST


Petr_Šimral#9166@22.12.2019 21:18:03 >>ad M62: která umí 460 MHz, tzn. SRD, ale bez úpravy to neumí kódované příkazy, včetně GSTOP (to byl také důvod neodeslání GSTOP u Křemže, kde byla také MESA bez úpravy

Přečtěte si prosím (PROBOHA) závěrečnou zprávu DI ČR o této nehodě, než tady vynesete BLUDY!!!

Protijedoucí MV s naprosto funkčním zařízením nebyl pouze v úseku, do kterého se signál po dobu deseti vteřin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vysílal!! (ty vykřičníky nejsou upadnutím prstu na klávesnici, já na Vás opravdu křičím).


M62#485@22.12.2019 21:28:47 >>Ad Petr Šimral: OK, zprávu jsem již nečetl (poslední informace jsem měl během vyšetřování,kdy to bylo dáváno jako jeden z důvodů.)ale jako odborník přes mašinky nám můžete nejlépe vysvětlit, jak to je s RDST MESA a použitím v pásmu 450 MHz na síti SŽDC.


M62#486@22.12.2019 21:39:24 >>Díky Vám jsem se na zprávu podíval a o nefunkčnosti funkce GSTOP je zde psáno, takže tolik vykřičníků potřeba nebylo:
HDV 628.349-2 bylo vybaveno kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení
s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení – systémem TRS,
bez zapojení radiostanice s aktivním externím modulem „STOP“ (lokomotivního adaptéru
s hlavním ventilem do průběžného brzdového systému). To znamená, že při obdržení
kódovaného dispečerského příkazu „STOP“ nebo „GENERÁLNÍ STOP“ (v tomto případě
radiového systému TRS) vyslaného osobou zúčastněnou na provozování dráhy
a organizující drážní dopravu (výpravčí, dispečer) nebo automaticky funkcionalitou VNPN,
se pouze na monitoru radiostanice iniciují písemné pokyny k zastavení a spustí se varovný
akustický signál. K automatickému, samočinnému zastavení vozidla (vlaku) ale nedojde,
neboť toto HDV nemá zapojeny rozvody mezi radiostanicí a modulem „STOP“, proto
nedojde k samočinnému vypuštění vzduchu z hlavního potrubí vozidla bez zásahu osoby
řídící drážní vozidlo, a tím k zastavení vlaku. V případě nouze je nutná součinnost mezi
zadavatelem příkazu „STOP“ nebo „GENERÁLNÍ STOP“ a osobou řídící drážní vozidlo


Petr_Šimral#9167@22.12.2019 21:49:08 >>A co je tam o tom, že prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením nebylo spuštěno z důvodu, že se VNPN vysílá pouze na základním vysílači ve stanici a není pokryt zbytek nezistaničního úseku do vedlejší stanice?

Osobně jsem při TBZ mnohokrát vyzkoušel "Adresný STOP". Jeho účinnost je zoufalá a to jsem stával těsně vedle zadavatele TRS...

Takže vykřičníky podržme, dokud neprovedete pochopení --> opět si přečtěte zprávu DI ČR.
Otázka: Co by se stalo, kdyby signál VNPN byl vysílán v celé trati?


M62#487@22.12.2019 22:04:41 >>Po aktivaci VNPN měl být zadán povel generální stop na dispečerské ovládací skříňce SRD, tím by bylo zajištěno vyslání GSTOP do celého úseku a také dát návěst Stůj, zastavte všemi prostředky přes GV. Nestalo se a dle mého názoru nedošlo k naplnění čl. 53 SŽDC (ČD) Z11 ze strany obsluhy. A otázka tedy je, zda je prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením dostatečné z legislativního hlediska k naplnění Vyhlášky 173/1995, když u SRD má dojít po aktivaci GSTOP k zastavení vlaku. V rámci obslužného předpisu SŽDC (ČD) Z11 zde není popsána možnost, že HV má prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením, ale že dojde k zastavení vlaku (opět čl. 53 a DU).


M62#488@22.12.2019 22:08:10 >>Abychom se pochopili: považujete, jako "zástupce" jednoho z dopravců a osoba zodpovědná za radioprovoz u něj, že prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením, je dostatečné u funkcionality GSTOP na rádiovém zařízení SRD, nebo by mělo jít o plně aktivní zařízení se samočinným zastavením tak, jak to je popsáno obsluhujícím zaměstnancům?


Petr_Šimral#9168@22.12.2019 22:29:53 >>Abychom se pochopili: považujete, jako "zástupce" jednoho z dopravců a osoba zodpovědná za radioprovoz u něj, že prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením, je dostatečné u funkcionality GSTOP na rádiovém zařízení SRD, nebo by mělo jít o plně aktivní zařízení se samočinným zastavením tak, jak to je popsáno obsluhujícím zaměstnancům?

Ano, jako v ostatní civilizované Evropě považuji hlášení "STOP" za dostatečné.

Po aktivaci VNPN měl být zadán povel generální stop na dispečerské ovládací skříňce SRD, tím by bylo zajištěno vyslání GSTOP do celého úseku a také dát návěst Stůj, zastavte všemi prostředky přes GV. Nestalo se a dle mého názoru nedošlo k naplnění čl. 53 SŽDC (ČD) Z11 ze strany obsluhy. A otázka tedy je, zda je prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením dostatečné z legislativního hlediska k naplnění Vyhlášky 173/1995, když u SRD má dojít po aktivaci GSTOP k zastavení vlaku. V rámci obslužného předpisu SŽDC (ČD) Z11 zde není popsána možnost, že HV má prostě hlášení "STOP" s nepřesluchnetulným zvukovým hlášením, ale že dojde k zastavení vlaku (opět čl. 53 a DU).

Vy jste mě pane M62 asi nepochopil.

Automatická funkce VNPN vyslala svůj signál pouze na vysílač XXC a to po dobu 10 vteřin. Spoléhati se na manuální obsluhu kohokoliv, například "vyškoleného" personálu je cesta do pekel. Co bránilo vyslat signál do všech vysílačů A, B, C? Že bychom zastavili o jedno vozidlo více? Budiž, je to problém?


T_._H_.#10760@23.12.2019 7:00:34 >>Arriva dále nemá u všech vozidel požádáno o SIM do GSM-R
U koho nemá požádáno?
to byl také důvod neodeslání GSTOP u Křemže, kde byla také MESA bez úpravy
Bohapusté a nechutné LŽI. Ještěže takoví ubožáci jako vy nestojí nikomu ani za žalobu pro pomluvu.
OK, zprávu jsem již nečetl
Není divu, to je totiž typický šotopřístup - pokazily by se vám předem načtené hejty vyhovující příslušnému světonázoru. Nic nového pod sluncem.
bez zapojení radiostanice s aktivním externím modulem „STOP“
To je naprosto v pořádku. Vozidlo je registrováno v SRN a tam (stejně jako všude jinde) žádný rovnák na vohejbák nepožadují (protože tam mají vlakový zabezpečovač, ne zobrazovač barviček). (Naopak, při instalaci rovnáku je to zásah do vozidla takového rozsahu, že ztrácí technickou způsobilost v rámci této registrace.)
K automatickému, samočinnému zastavení vozidla (vlaku) ale nedojde, neboť toto HDV nemá zapojeny rozvody mezi radiostanicí a modulem „STOP“
To ale nebyl ten hlavní problém, žejo? Nejdůležitější věta v té závěrečné zprávě je tato:
To znamená, že po dobu vysílání signálu nebyl vlak Os 8103 v jeho dosahu.
Je otázkou, jestli tuto informaci nechcete vidět záměrně nebo jen z hlouposti, ale popíšu vám to takto: Je úplně jedno, jestli je vozidlo vybaveno nějakým modulem, když na něj příslušná informace vůbec nedorazí! Uvědomují si všichni tupci, že tohle je ten hlavní problém? Že "generální stop" je zařízení prakticky nespolehlivé, omezeně funkční a nemá cenu ani těch součástek, ze kterých je sestaveno? Že tady akorát žerete nějakou propagandu AŽD (samozřejmě s příslušnými hejty na non-ČD dopravce), které na tom VNPN vyvařuje obrovský byznys, přičemž reálně po projetí návěstidla (jako ex-post náhrada neexistujícího skutečného zabezpečovače) ve 4 % případů byl vyslán signál „Generální stop“... No tak to je úžasný zařízení!

(Příspěvek byl editován uživatelem T_._H_..)


RadekŠ#9753@23.12.2019 8:37:07 >>Jo, souhlas, jenže:

1) Ty 4 % souvisí s vybaveností sítě, která je kolik %? Pokud je to v nízkých jednotkách %, tak to zařízení funguje a dělá to na co bylo navrženo a to je samozřejmě jenom eliminace následků.

2) Na instalaci ETCS by byl a bude vejvar o několik řádů vyšší, vč. schopnosti exportu.


Mladějov#14346@23.12.2019 8:47:36 >>ad 1) GS je možno vysílat všude tam, kde je TRS, takže viz mapa radiových sítí SŽDC.

GS jaksi není ZZ, ovšem TH a PŠ tady popisují dva typické nedostatky TRS, potažmo GS: Jeden, že místy je špatné pokrytí či výpadky (a odstraňování hluchých míst i po řádném nahlášení trvá i roky (!!!!), a druhá je věc technická s podkanály kanálových skupin a tento hodně podstatný nedostatek nevadil ani AŽD, ani SŽDC a byl příčinou nezafungování GS již několikráte. Pak vyšel výnos, co tento problém spíše administrativně řeší, nicméně s oním technickým nedostatkem se neudělalo nic, takže tady má plná shoda s PŠ.

(Příspěvek byl editován uživatelem Mladějov.)


RadekŠ#9755@23.12.2019 8:51:35 >>Jasně..máš pravdu... já jsem si to chybně spojil v tou pouhou fcionalitou v zabzař.


T_._H_.#10763@23.12.2019 8:53:21 >>Ty 4 % souvisí s vybaveností sítě ... což není omluva, ale právěže jeden z hlavních malérů! Místo abychom měli jedno, pořádné, spolehlivé zařízení na celé síti, tak to lepíme jako vlaštovky hnízda podle toho, co má zrovna Národní Zabezpečovák potřebu prodat...
Ale abychom neutíkali od podstaty - v Křemži nezaúčinkoval "generální stop" ne kvůli nevybavenosti vozidla, jak od samého počátku vykřikovali odboráři a další šmejdi + to po nich papouškovali různí pitomečkové, ale protože ten signál na vozidlo vůbec nedorazil.


H_k#7119@23.12.2019 9:10:55 >>Možná je srozumitelnější napsat že modré vlaky by se tam srazily stejně.

Tohle je příšerná díra toho systému.


RadekŠ#9757@23.12.2019 12:08:11 >>napsat že modré vlaky by se tam srazily stejně.

S těma odborářema a další šmejdama a papoškujícíma pitomečkama má TH v bohužel děsivou pravdu.

Bohužel se na ně musí jinak než čelním útokem, to nejsou lidi, co by schopni nějak strukturovaněji myslet a přiznat chybu. Naopak se zatvrdí.


Petr_Šimral#9169@23.12.2019 13:02:53 >>ad H_k: Možná je srozumitelnější napsat že modré vlaky by se tam srazily stejně.

Modré vlaky by se pravděpodobně nesrazily...

Dá se předpokládat, že by obě čelní vozidla byla vybavená TRS a byla by správně přihlášená do sítě.

V takovém případě by vozidlo, které projelo odjezdové návěstidlo v Křemži bylo zastaveno VNPN a protijedoucí vozidlo by zastavilo u vjezdového návěstidla, které by spadlo na Stůj.

Ale jak říkám --> minimálně vozidlo, které odjelo z Křemže proti Stůj by muselo mít TRS naladěnou na správný kanál a být přihlášeno do systému (D - Test).


Malý_fotograf#7073@23.12.2019 13:05:57 >>Arriva má výluku, ve které cestující přepravuje vlakem ČD. Je nějaká dohoda o uznávání jízdného? Jak funguje ta výluka v praxi? Až mě udivuje, že jsem o tom neviděl nikde žádný článek... ::happy::


H_k#7121@23.12.2019 13:21:14 >>V takovém případě by vozidlo, které projelo odjezdové návěstidlo v Křemži bylo zastaveno VNPN

No jo, máš pravdu, tohle se posílá automaticky...

Tak snad aspoň časem dojde tahle funkce úpravy že to pokryje celý mezistaniční úsek.


Toff#608@24.12.2019 13:17:53 >>

T_._H_.:
"informace o selháních / těžkých začátcích alternativních železničních dopravců jsou spíš v jiných periodikách
"Informace" o selháních (obvykle teda žvásty nevalné hodnoty jednoznačně identifikující "světonázor" pisatele) včetně hejtů na to, co se ještě minulý týden považovalo za naprosto normální, najdu hlavně tady; sugestivní texty o těžkých začátcích včetně návodných popisků "je to krok vpřed?" u fotek interiéru 628 (pro dva roky provozu) na Sůrowebu, který (ať chce nebo nechce) jede hlavně na clickbaity a počty zobrazení při produkci mnoha textů týdně ve dvou lidech, takže to prostě musí mít dopad do kvality. Seriózního si na dané téma nepřečtu nic (Hospodářky max. přetisknou něco z ČTK a chtěl-li by něco takového "analyzovat" The Economist, tak se pravděpodobně ani správně netrefí s červenou tečkou na mapě Evropy).

Pokud umí signál GS příjmout, musí umět i zastavit mašinu, to není žádný technický problém
No "technický problém" je v tom, že "musí umět" udělat tzv. díru do potrubí (otevřít nějaký ep-ventil) a to tam musí fyzicky být. Což pak znamená hlavně kolečko s papírama po úřadech, tzv. "legislativní problém" ::happy::"

U řady 628 potažmo 845, to žádný technický problém není, vše je jednoduše řešeno elektricky přes ventil Sify, která je součástí vozidla jako živák. ::masinka::::vypravci::


Toff#609@24.12.2019 13:29:10 >>

M62:
"Díky Vám jsem se na zprávu podíval a o nefunkčnosti funkce GSTOP je zde psáno, takže tolik vykřičníků potřeba nebylo:
HDV 628.349-2 bylo vybaveno kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení
s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení – systémem TRS,
bez zapojení radiostanice s aktivním externím modulem „STOP“ (lokomotivního adaptéru
s hlavním ventilem do průběžného brzdového systému). To znamená, že při obdržení
kódovaného dispečerského příkazu „STOP“ nebo „GENERÁLNÍ STOP“ (v tomto případě
radiového systému TRS) vyslaného osobou zúčastněnou na provozování dráhy
a organizující drážní dopravu (výpravčí, dispečer) nebo automaticky funkcionalitou VNPN,
se pouze na monitoru radiostanice iniciují písemné pokyny k zastavení a spustí se varovný
akustický signál. K automatickému, samočinnému zastavení vozidla (vlaku) ale nedojde,
neboť toto HDV nemá zapojeny rozvody mezi radiostanicí a modulem „STOP“, proto
nedojde k samočinnému vypuštění vzduchu z hlavního potrubí vozidla bez zásahu osoby
řídící drážní vozidlo, a tím k zastavení vlaku. V případě nouze je nutná součinnost mezi
zadavatelem příkazu „STOP“ nebo „GENERÁLNÍ STOP“ a osobou řídící drážní vozidlo"

Ano, v inkriminované době, nebyl GS zapojen do brzdového okruhu tak, aby zastavil samostatně vlak, bez přičinění strojvedoucího. Jenže nutno dodat, že by bylo dostačující, kdyby nějaký signál GS přišel, strojvedoucí by ho určitě nepřehlédl a pokud ano, určitě by ho slyšel, takovej kravál nelze neslyšet. Funkčnost byla ověřena, leč signál nebyl vyslán, což bylo taky prokázáno. ::biggrin::::masinka::::vypravci::


Toff#610@24.12.2019 13:40:50 >>

Petr_Šimral:
"ad H_k: Možná je srozumitelnější napsat že modré vlaky by se tam srazily stejně.

Modré vlaky by se pravděpodobně nesrazily...

Dá se předpokládat, že by obě čelní vozidla byla vybavená TRS a byla by správně přihlášená do sítě.

V takovém případě by vozidlo, které projelo odjezdové návěstidlo v Křemži bylo zastaveno VNPN a protijedoucí vozidlo by zastavilo u vjezdového návěstidla, které by spadlo na Stůj.

Ale jak říkám --> minimálně vozidlo, které odjelo z Křemže proti Stůj by muselo mít TRS naladěnou na správný kanál a být přihlášeno do systému (D - Test)."

Petře, přesně tak a protože TRS bylo pouze na vozidle protijedoucím, nastal problém. Je třeba říct, že tohle mohli ještě zachránit výpravčí a tím rozhodně neobhajuji strojvedoucího, který to posral projetím stůj a říznutí výměny, leč události poté, byly krůček po krůčku vedeny ke konečnému průseru. Výpovědi výpravčích a záznamy hovorů výpravčí vs. strojvedoucí, jsou dostatečně vypovídající. A nelze se ani vymlouvat na špatný signál, protože bylo prověřeno, že v daném úseku byl signál vynikající, tedy v době zkoušky určitě. Závěrem, když už se pořád ta Kremže propírá a vytahuje, budiž to všem dopravcům a kolegům od pultů, jedno jestli mašin či ve stanicích, velikou výstrahou. Sešlo se mnoho nešťastných úkonů, které vedli ke srážce vlaků, zaplať bůh, bez újmy na životech. ::vypravci::::masinka::


Chronosphere#33@27.12.2019 22:31:23 >>V podstatě se bojím zeptat,ale existuje nějaké logické vysvětlení toho, proč Arriva tu dosud není samostatně?Má větší přepravní výkony než Leo, který vlastní vlákno má,a rozhodně je to nyní i do budoucna frekventovanější téma.A nemyslím si, že bez ní by to tady umřelo.Rozhodně by to prospělo větší přehlednosti diskuzí


SaulGoodman#69@28.12.2019 11:43:04 >>Souhlasím. Už jsem to před delší dobou psal jako návrh do sdělení pro redakci (spolu s návrhem na vytvoření kategorie pro jednotky 845), ale oboje bez reakce ::sad::


Knorr#207@28.12.2019 15:46:18 >>Asi modrá lobby.


Toff#613@29.12.2019 20:00:29 >>

Chronosphere:
"V podstatě se bojím zeptat,ale existuje nějaké logické vysvětlení toho, proč Arriva tu dosud není samostatně?Má větší přepravní výkony než Leo, který vlastní vlákno má,a rozhodně je to nyní i do budoucna frekventovanější téma.A nemyslím si, že bez ní by to tady umřelo.Rozhodně by to prospělo větší přehlednosti diskuzí"

Naše firma má taky dost přepravních výkonů a mohla by mít i svou stránku, leč možná o to nestojí stejně jako Arriva . ::masinka::::vypravci::::biggrin::


Jspetrak#1058@29.12.2019 22:16:42 >>

Chronosphere:
"V podstatě se bojím zeptat,ale existuje nějaké logické vysvětlení toho, proč Arriva tu dosud není samostatně?Má větší přepravní výkony než Leo, který vlastní vlákno má,a rozhodně je to nyní i do budoucna frekventovanější téma.A nemyslím si, že bez ní by to tady umřelo.Rozhodně by to prospělo větší přehlednosti diskuzí"

Co se dívám, tak vlákna pro ARR, LE a RJ už založené jsou. ::happy::


P11#15@13.1.2020 17:45:54 >>Na U12 z Rakovníka dnes místo Die Länderbahn dnes souprava v brvách dopravce GW Train Regio.


Drak_ze_skalky#6451@09.2.2020 7:37:11 >>Tak co za Faustovku si přivezl Radan S. z Německa?
Viděno v Lovo za tmy společně s 745 701, ale jako 745 702 to nevypadalo jedině, že by měla nový kabátek.


Tomkawa#10@18.2.2020 21:40:32 >>http://www.e-mostecko.cz/zpravy/komercni-clanky/152721-unipetrol- doprava-investuje-desitky-milionu-do-bezpecnosti-dieselove-lokomo tivy-vybavi-evropskym-zabezpecovacim-systemem-etcs


Honza411#271@26.2.2020 22:47:39 >>Dnešní DLB 6714 z Loun do Obrnic s postrkem.


Dj_la_défense#3645@07.4.2020 10:55:06 >>Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde mají depo GWTR pro vozy obsluhující linku Plzeň-Most?


Bram#10542@07.4.2020 11:05:42 >>Djld:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde mají depo GWTR pro vozy obsluhující linku Plzeň-Most?


Tady: https://en.mapy.cz/s/juguvuhocu


Toff#617@05.5.2020 21:32:13 >>

Bram:
"Djld:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde mají depo GWTR pro vozy obsluhující linku Plzeň-Most?


Tady: https://en.mapy.cz/s/juguvuhocu"
To si krapet vedle, depo jako správkárna je v Teplicích, tady je pouze zázemí pro zbrojení a odstavování mašin.


Drak_ze_skalky#6868@13.5.2020 16:27:52 >>Od 9.4.2020 nejnovější přírůstek (budoucí 745 703) společnosti RTTS, Faustovka 203 915 (110 310 DR) ex.N1 Rail Services, společně s tradiční 745 701 RTTS dne 17.4.2020 v Dobřichovicích.


Petr_Šimral#9640@13.5.2020 16:31:16 >>Radan se rozjíždí. Už se těším na "Fauhundrtku" s ETCS jako to mají Holanďani ::biggrin::


Drak_ze_skalky#6870@13.5.2020 16:57:08 >>Radan se rozjíždí.
Jj já jsem zase zvědav na tu (V 164) 218 340 ex.DB až to dá do cajku, hlavně i to papírování snad mu to vše klapne.


Jnd#13110@25.5.2020 11:44:12 >>Vcelku zajímavá mašina přijela do K.H.


-PJ-#6@19.6.2020 12:08:55 >>Vážení přátelé, jak jistě víte, společnost KPT Rail organizuje v sobotu 20.6. Jihočeský miniDen železnice v Týně nad Vltavou.

Na této akci má proběhnout křest motorového vozu 811. Jenže dle mých informací tento motorový vůz zatím není schválený pro provoz na českých kolejích. Proto jsem se obrátil na prezidium Federace strojvůdců (FSČR), aby tuto informaci prověřili.

FSČR už jedno neschválené vozidlo před dvěma lety odhalila. Všichni víte, o co se jednalo. Pokud se potvrdí, že motorový vůz 811 není schválený, bude to pro KPT Rail velmi závažný problém. Nelze vyloučit, že mají všechno v pořádku, ale tato možnost není příliš pravděpodobná.

Těšte se! ::lol::


Mirek_Zv.#557@19.6.2020 22:57:19 >>>> PJ
Sice mi není jasné, co přesně chceš sdělit, ale obávám se nejhoršího. Je-li to opravdu tak, věnuj sám sobě aspoň trochu pozornosti. Tenhle život třeba není poslední? Byla by škoda, kdybys skončil jako prašivý hlupák.


john770#17@25.6.2020 7:46:35 >>Aktualizovány pomůcky GVD


Zanechat zprávu

 ^ Nahoru

Témata Úvod